Avís Legal

Avís Legal

Identitat del responsable: FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA
NIF/CIF: G66776212
Adreça: Carrer Mare de Déu dels Àngels 90, 08221, Terrassa, Barcelona
Correu electrònic: [email protected]
Inscrita al Registre d’Entitats Locals de Catalunya el 08/02/1994 amb el número 2992.

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es compromet a tractar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties i a complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recollida i l’ús de les dades personals dels seus usuaris. Per tant, aquest lloc web compleix estrictament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (GDPR), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Així mateix, compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Accés i ús del lloc web

Accés a la Web

Els usuaris poden accedir lliurement i lliurement al web www.ibstage.org on trobaran informació institucional sobre la Fundació Ballet de Catalunya a l’apartat de transparència corresponent. A partir d’ara, l’apartat de transparència de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA, que forma part del web de la Fundació Ballet de Catalunya, es denominarà ‘lloc web’.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats d’aquest lloc web no requereix el registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, omplint els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA. Els usuaris garanteixen que totes les dades i dades personals facilitades en els formularis seran certes i correctes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin i dels danys que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA o a tercers. Així mateix, els usuaris es comprometen a comunicar a la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA els canvis que es puguin produir en relació a la informació i dades personals comunicades.

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric, o qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot ser temporal o permanent, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat de la seva pàgina web, en el supòsit de les causes esmentades, per tant, en cap moment es poden exigir a la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA responsabilitats al respecte.

Ús del lloc web

La utilització del lloc web de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA per part de qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació que la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA posa a la seva disposició en aquest lloc web d’acord amb les presents condicions generals i la legislació vigent, i en tot cas, es compromet a no utilitzar-les per a activitats contràries a la llei, a la moral o al públic. ordre.

El Contingut del lloc web es posa a disposició dels usuaris per la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA posarà a disposició dels mitjans raonables que els Continguts inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i actualitzats.

Pel que fa als menors que desitgin utilitzar aquest lloc web, hauran de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors, que en tot cas seran responsables de les seves accions.

Modificacions

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal de transparència, podent modificar-se, suprimir, o afegir tant els continguts com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats al seu portal.

Informació sobre Enllaços

Les pàgines d’Internet de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge, o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA.

En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i cossos de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut susceptible de ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho comuniqui immediatament a l’administrador de la web.

Exempció de responsabilitat i limitació de responsabilitat

Els usuaris seran responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA no es fa responsable dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers com a conseqüència de l’accés a aquest lloc web, perquè aquest accés no implica l’obligació de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA de controlar l’absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic nociu.

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA no es fa responsable dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquest lloc web, i per tant, no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error. , o inutilitat del mateix.

Informació sobre Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquest lloc web, entès com a tals, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços, i altres continguts audiovisuals o sonors. , així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, els Continguts), són propietat intel·lectual de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA o, si escau, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, titularitat de la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos en què estigui permès legalment, que és, autoritzat pel titular dels drets corresponents. Per a l’ús autoritzat dels Continguts d’aquesta web, amb finalitats exclusivament informatives o educatives, els usuaris poden dirigir-se a [email protected] . No obstant això, els usuaris poden visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats comercials o professionals o amb finalitats de distribució, modificació, alteració, o descompilació.

Protecció de Dades Personals

Les dades personals rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint en tot moment adequadament les disposicions contingudes en el GDPR, la LOPDGDD, i qualsevol altra normativa vigent o futura que es promulgui en la matèria.

La FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es compromet a tractar les dades personals d’acord amb les finalitats per a les quals els usuaris han facilitat les dades personals, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent, i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, llevat del consentiment previ i exprés de l’interessat. Així mateix, la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat que impedeixi la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades. , i els riscos als quals estan exposats, d’acord amb el que estableix l’article 32 del RGPD.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de privadesa .

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal està subjecte a la legislació espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que es pogués derivar de l’accés a aquest lloc web, els usuaris i la FUNDACIÓ BALLET DE CATALUNYA acorden sotmetre’s als jutjats competents.